KPZMIUW Włocławek

Witamy na stronie

www.kpzmiuw.pl

Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania własne samorządu województwa, oraz zlecone Samorządowi i Marszałkowi Województwa z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań własnych Samorządu oraz utrzymanie Zarządu środki finansowe zapewnia budżet Województwa, natomiast zakres realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określają środki przekazywane z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Zakres realizowanych zadań obejmuje:

  • utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy
  • utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych (wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, stacje pomp, urządzenia piętrzące itp.)
  • gospodarowanie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa gruntami pokrytymi wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
  • programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonania urządzeń melioracji wodnych podstawowych
  • prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
  • utrzymanie i prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego

  • Urzad Marszałkowski
  • Geoportal KZGW
  • Internetowy Atlas Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Adres

87-800 Włocławek,
ul. OKRZEI 74 A

Numery Identyfikacyjne

NIP: 888 26 52 908
REGON: 000597162

Numer Telefonu

+48 54 230 20 00

Godziny Pracy:

pn-pt od 7.00 do 15.00

Lokalizacja GRP

Długośc: 19o3'34" W
Szerokość: 52o39'25" N

WWW

www.kpzmiuw.pl